Programlarımız
AKINSOFT® e-Dönüşüm

AKINSOFT® e-Dönüşüm

Biz İşimizde profesyoneliz!

Siirt E-Fatura, Muhasebe, Ön Muhasebe, ERP, CRM, CMS, İnsan Kaynakları, E-Çözümler (E-Fatura, E-Arşiv, E-İrsaliye, E-Defter, E-Mutakabat) ve Sektörel Programlar (Cd Market, Hipokrat, Kurul Takip, Music Box, Müvekkilim, NetDental, NetEmlak, NetFoto, NetGaleri-STD, NetGaleri-PRO, NetMuhtar, NetSigorta, ProKuaför, RentAgent, TarıMedika, Çiftçi Koruma, Dersane, E-Site, Gümrük, Hal Otomasyonu, Kurs Otomasyonu, NetKooperatif, NetSendika, NetSürücü, Otel, OtoPark, ProSemp, Tahsilex) konularında yazılım çözümleri sunuyoruz…

Siirt e-Fatura

Elektronik ortamda hazırlanan faturaların GİB’e iletilerek kayıt altına alınmasını sağlayın.

e-Arşiv

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon TL ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1 Ocak 2019tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır. Müşterilerinize elektronik ortamda fatura keserek fatura maliyetlerinizi azaltın.

e-İrsaliye

397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında getirilen e-Fatura Uygulamasından yararlanma iznine sahip olan, e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlayarak e-İrsaliye Uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan, mükellefler, istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren faydalanabilirler.

e-Defter

Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür. Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin defter-i kebir ve yevmiye defterlerini e-defter olarak tutmalarını sağlar.

e-Mutabakat

Siirt e-Fatura Şirketlerin müşteri arasında tanımlanmış alacak-borç hesaplarının elektronik ortamda kolay, hızlı, güvenli ve hatasız olarak karşılaştırılmasını sağlayan sistemdir. BA-BS mutabakatları ve cari hesap mutabakatları için geliştirilmiş web uygulamamızdır.

e-Fatura Nedir?

Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan Siirt e-Fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

Siirt e-Fatura -Diğer bir tanımla elektronik faturalama olarak da ifade edebileceğimiz e-Fatura, tanımlanan standart kâğıt fatura ile tamamen aynı hukuki niteliklere sahip olan, oluşturma, gönderme, saklama ve ibraz gibi adımların tamamının elektronik ortamda gerçekleştirildiği faturalama şeklidir.

19.10.2019 e -Dönüşüm ile ilgili zorunlu geçiş tarihlerini içeren 509 sayılı VUK Tebliği Resmi Gazete’de yayınlandı.

Siirt e-Fatura Başvuru için lütfe bize ulaşın:

İLETİŞİM

E-Faturanın Avantajları:

  •  Dijital ortamda fatura kesildiği için, e-Fatura gönderdiğiniz mükellefe tekrar kağıt fatura göndermenize gerek yoktur.
  •  Kağıt maliyetinden tasarruf etmiş olursunuz.
  •  Kağıt faturalarınızda arşivleme için yer ayırmanız gerekirken, e-Fatura’da buna gerek yoktur.
  •  Kağıt faturaların işlenmesi sırasında oluşabilecek insan hatalarının önüne geçilmiş olur.
  •  Sarf malzeme maliyetini ortadan kaldırır.
  •  Fatura postalama maliyetini ortadan kaldırır.
  •  Faturayı müşteriye iletmede ortaya çıkan iş gücünü azaltır.
  •  Faturaların kargoda/postada kaybolma sıkıntısı ortadan kalkar.
  •  Sistem üzerinde kısa sürede istenilen faturaya ulaşma imkanı sağlar. Vaktinizi arşivde fatura arayarak geçirmemiş olursunuz.
  •  Kullandığınız muhasebe, erp vb. yazılım sistemlerine aktarılabilir.

Müşterilerimizin Yapması Gerekenler:

1-) e-Fatura uygulamasına internet aracılığı ile başvuru yapacak mükellefler gerçek kişi ise öncelikle elektronik imza diğer adıyla Nitelikli Elektronik Sertifika (Nes), tüzel kişi ise mali mühür sertifikasını almaları gerekmektedir.
Elektronik İmza (Nitelikli Elektronik Sertifika) alımı için aşağıdaki yöntem izlenmektedir:

 www.kamusm.gov.tr/basvurular/nes/ adresindeki süreçler takip edilerek başvuru gerçekleştirilmelidir.
 Elektronik İmza (Nitelikli Elektronik Sertifika) alımı için gerekli ücret bilgilerine ;
www.kamusm.gov.tr/urunler/nitelikli_elektronik_sertifika/fiyatlandirma.jsp linkinden ulaşabilirsiniz.
 Elektronik İmza (Nitelikli Elektronik Sertifika) geldikten sonra izlenecek yollar için ;
www.kamusm.gov.tr/islemler/sertifikami_aldim_ne_yapmaliyim linkini ziyaret edebilirsiniz.

Mali Mühür Sertifikası alımı için aşağıdaki yöntem izlenmektedir:

 mm.kamusm.gov.tr adresinden SÜREÇLER bölümüne giriş yapılır. Buradaki süreçler takip edilerek başvuru gerçekleştirilmelidir.
 Mali Mühür Sertifikası ücretlerine mm.kamusm.gov.tr/fiyatlandirma linkinden ulaşabilirsiniz.
 Mali Mühür Sertifikası geldikten sonra, izlenecek yollar için mm.kamusm.gov.tr/surecler/aldim_ne_yapmaliyim/ linkine başvurabilirsiniz.

2-) Elektronik İmza veya Mali Mühürü alan mükelleflerimiz e-Fatura başvurusu için www.efatura.gov.tr/efaturabasvuru.html adresinden “Elektronik Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız” bölümüne giriş yapılır ve ilgili alanlar doldurularak kayıt işlemi tamamlanır.
e-Fatura uygulamasına Elektronik Başvuru ile ilgili rehber ve kılavuza www.efatura.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Mali mühür, e-Faturanın veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkar edilmezliğini garanti altına alır. Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı TÜBİTAK tarafından, tüzel kişiler ile kurum, kuruluş ve işletmelere elektronik sertifika sağlama hizmeti vermek üzere Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Kamu Sertifikasyon Merkezi kurulmuş ve işletilmektedir.

Siirt E-Fatura
Siirt E-Fatura

e-Fatura ile e-Arşiv Arasındaki Fark

e-Fatura gönderimi yapabilmeniz için alıcının da e-Fatura kullanıcısı olması gerekmektedir. Ancak e-Arşiv gönderimi yapabilmeniz için alıcının e-Fatura kullanıcısı olması zorunlu değildir. Alıcının vereceği onay ile e-Arşiv yöntemiyle faturalarınızı gönderebilir, kağıt fatura sistemini kullanma zorunluluğundan kurtulmuş olursunuz. e-Arşiv sisteminde fatura nüshası entegratör firma aracılığı ile sağlanmaktadır.

e-İmza Başvurusu için Yapılması Gerekenler

http://mm.kamusm.gov.tr adresinden SÜREÇLER bölümüne giriş yapılır. Oradaki süreçler takip edilerek başvuru gerçekleştirilmelidir.

* Mali Mühür Sertifikası ücretlerine http://mm.kamusm.gov.tr/fiyatlandirma.jsp linkinden ulaşabilirsiniz.

* Mali Mühür Sertifikası geldikten sonra izlenecek yolları http://mm.kamusm.gov.tr/surecler/aldim_ne_yapmaliyim/ linkinden ulaşabilirsiniz.

2-) Elektronik İmza veya Mali Mühürü alan mükelleflerimiz e-Fatura başvurusu için http://www.efatura.gov.tr/efaturabasvuru.html adresinden “Elektronik Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız” bölümüne giriş yapılır ve İlgili alanlar doldurularak kayıt işlemi tamamlanır.

e-Fatura uygulamasına Elektronik Başvuru ile ilgili rehber ve kılavuza http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/E-FaturaUygulamasiBasvuruRehberiveKilavuzuV1.0.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

e-Fatura işlemleri tamamlanmasıyla birlikte Özel Entegratör aracılığıyla e-Arşiv hizmetinden yararlanacak mükelleflerin Özel Entegratörün sözleşmelerini doldurmaları ve yeterli olacaktır.

Uygulamadan yararlanmak için mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

e-Arşiv Nedir?

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, kâğıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenerek ilk nüshası (aslı) müşteriye verilen, ikinci nüshası ise yine kâğıt ortamında aynı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre mükelleflerce saklanılan bir belgedir.

397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kâğıt ortamında göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır.

Bununla birlikte söz konusu mükellefler, e-Arşiv Uygulaması kapsamında oluşturdukları faturaları alıcısının talebi doğrultusunda ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-Fatura format ve standardını kullanmak ve de söz konusu faturanın basılabilir görüntüsünü de eklemek şartıyla, müşterilerine elektronik ortamda da iletebilirler.

Bu durumda e-Arşiv Faturasının ayrıca kağıda basılmasına gerek bulunmamaktadır.

Siirt E-Arşiv

E-Arşiv Uygulamasından Nasıl Faydalanırım?

e-Arşiv Uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, öncelikle e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

19.10.2019 e -Dönüşüm ile ilgili zorunlu geçiş tarihlerini içeren 509 sayılı VUK Tebliği Resmi Gazete’de yayınlandı.

Mükellefler e-Arşiv Uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemi veya Başkanlıktan izin almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle kullanabilirler.

Uygulamayı kendi bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen mükellefler http://www.efatura.gov.tr/ İnternet adresinde yayımlanan e-Arşiv Uygulaması Başvuru Kılavuzu’nda açıklanan şartlara uygun olarak başvuru yaparlar.

e-Arşiv Uygulamasını Başkanlıktan e-arşiv izni almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen mükellefler, doğrudan özel entegratöre başvuracak olup ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmazlar.

Özel entegratörler kendilerine başvuran mükellefler ile ilgili istenen bilgileri http://www.efatura.gov.tr/ İnternet adresinde yayımlanan kılavuzlarda yer alan açıklamalara uygun olarak Başkanlığa elektronik ortamda bildirmek mecburiyetindedirler.